Investera i uran?

Kärnkraftverk är nödvändiga för att vi ska ha en chans att klara klimatomställningen. Kärnkraften klassificeras som fossilfri energi och ger låga koldioxidutsläpp. Ett decennium efter Fukushima så är opinionen om kärnkraften positiv och nykter.